صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : حمید رضا
نام خانوادگی : سپانلو
واحد سازمانی : امورمالی اداری
مدرک تحصیلی : دیپلم
رشته تحصیلی :
پست سازمانی مسئول دبیرخانه
سابقه خدمت :
تلفن : 3- 01733287201
آدرس پست الکترونیکی :