صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : مظاهر
نام خانوادگی : بائی
واحد سازمانی : مالی اداری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی :
پست سازمانی معاونت مالی و اداری
سابقه خدمت :
تلفن : 3- 01733287201
آدرس پست الکترونیکی :