صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : حسين
نام خانوادگی : ثلبي
واحد سازمانی : اموردانشجويي
مدرک تحصیلی : کارشناسي
رشته تحصیلی : زيست شناسي
پست سازمانی مسئول امور دانشجويي
سابقه خدمت :
تلفن :
آدرس پست الکترونیکی :