صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : سید جواد
نام خانوادگی : حسینی
واحد سازمانی : آموزش
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی :
پست سازمانی مسئول کارآموزی
سابقه خدمت :
تلفن : 3- 01733287201
آدرس پست الکترونیکی :